ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430261
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  430261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนกอย
ตำบล :
  ผือฮี
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สงยางผือฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:09:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)


นางศุภิสรา กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน