ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430262
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  430262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดงประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandangpachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแดง
ตำบล :
  พระเสาร์
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  098-2093788
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  warjai0702@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมืองเสาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระเสาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์


นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2