ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430263
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  430263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Prasao(samakkeewittayakom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านพระเสาร์
ตำบล :
  พระเสาร์
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  081-966-0252
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  Prasaoschool.yst1@hotmail.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระเสาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 16:24:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)


นายรัตนะ แสงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2