ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430264
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  430264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huadong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหัวดง
ตำบล :
  พระเสาร์
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
   045-979311
โทรสาร :
  045-979845
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  huadong.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมืองพระเสาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระเสาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวดง


นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2