ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430265
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  430265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนยาง
ตำบล :
  พระเสาร์
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  45750194
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวเมืองพระเสาร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระเสาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 04:32:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนยาง


นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน