ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430266
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  430266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhasaimakhuasamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขาทราย
ตำบล :
  พระเสาร์
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  wanwimon9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระเสาร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:29:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี


นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2