ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430268
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  430268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสงยาง
ตำบล :
  สงยาง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428
อีเมล์ :
  chaisit.se@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สงยางผือฮี ที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประเทศไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 10:20:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงยาง


นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน