ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430269
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  430269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อบึงโพนจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbobuengphonchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโพนจาน
ตำบล :
  สงยาง
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2476
อีเมล์ :
  bbpc2476@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สงยางผือฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สงยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12:37:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน


นายยงยุทธ สายสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2