ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราชมุนี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430272
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  430272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราชมุนี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratmunee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านราชมุนี
ตำบล :
  โนนทราย
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  Ratchamunee.School.gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:05:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราชมุนี


นายพีระพงศ์ บุญแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชมุนี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2