ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430274
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  430274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanyangklang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน[บ้านยางกลาง
ตำบล :
  โนนทราย
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  0868503185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2521
อีเมล์ :
  yangklang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ราชนาวา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางกลาง


นายวีรพันธ์ สานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน