ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงจงอาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430277
รหัส Smis 8 หลัก :
  35010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  430277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงจงอาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongjongang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดงจงอาง
ตำบล :
  บึงแก
อำเภอ :
  มหาชนะชัย
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35130
โทรศัพท์ :
  045979307
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ม่วงบึงแก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 05:29:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงจงอาง


นายวิทยา กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจงอาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน