ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430415
รหัส Smis 8 หลัก :
  35012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  430415
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค้อวังวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khowangwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  ค้อวัง
อำเภอ :
  ค้อวัง
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35160
โทรศัพท์ :
   0-4579-7061
โทรสาร :
  045797264
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28052519
อีเมล์ :
  kowang@school.obec.go.t
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค้อวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 23:05:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม


นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ
ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2