ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเตยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430421
รหัส Smis 8 หลัก :
  35022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  430421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเตยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamtoei
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำเตย
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  ไทยเจริญ
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35120
โทรศัพท์ :
  045-718128
โทรสาร :
  045-718128
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  khamtoie@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  153 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำเตยวิทยา


นายนิติ ในพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน