ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางเม้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100004
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  100004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางเม้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannangmeg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนางเม้ง
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-854544
โทรสาร :
  044-854544
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2519
อีเมล์ :
  ิbannangmeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองห้วยบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:37:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางเม้ง


นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2