ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100005
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  100005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้ารังกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyarungka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองหญ้ารังกา
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-854362
โทรสาร :
  044-854362
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:38:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา


นายสายัณห์ ด้วงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2