ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100008
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  100008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubarn Bankhai Meunepaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านค่าย
ตำบล :
  บ้านค่าย
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36240
โทรศัพท์ :
  044-899114
โทรสาร :
  044-899114
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มีนาคม2475
อีเมล์ :
  abmp.2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านค่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 13:07:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว


ดร.วิชัย ประทุมไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2