ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100009
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  100009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมพลสวรรค์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumpholsawanvitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านท่าหว้า
ตำบล :
  บ้านค่าย
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36240
โทรศัพท์ :
  044-899120
โทรสาร :
  044899220
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2471
อีเมล์ :
  chumphon_school@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา


นายสุพจน์ ชุบขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2