ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100012
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  100012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังก้านเหลืองดรุณกิจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WANGKANLUANGDARUNKIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังก้านเหลือง
ตำบล :
  บ้านค่าย
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36240
โทรศัพท์ :
  044-899119
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  wangkanluang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2