ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนหว้านไพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100026
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  100026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนหว้านไพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonwanplai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนหว้านไพล
ตำบล :
  ชีลอง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nonwanplai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลชีลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนหว้านไพล


นายสมาน สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหว้านไพล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2