ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100037
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  100037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุนทรวัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sunthornwattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนไฮ
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-811809
โทรสาร :
  044813284
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2450
อีเมล์ :
  admin@swcpm1.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุนทรวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2