ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100045
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  100045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดขมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangoodkhamin school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านกุดขมิ้น
ตำบล :
  นาฝาย
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870560
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  kudkhamin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:51:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น


นายเฑียรไชย คำหาญพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2