ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาฝายวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100051
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  100051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาฝายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nafaiwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาฝาย
ตำบล :
  นาฝาย
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  sandeeratti@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:20:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาฝายวิทยา


นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2