ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100058
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  100058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwittaya19
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำน้อย
ตำบล :
  ห้วยต้อน
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870392
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  tr19@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยต้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:29:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)


นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2