ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100059
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  100059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชีลองเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chelongnuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านใหม่ผาเอียง
ตำบล :
  ห้วยต้อน
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-134014
โทรสาร :
  044-134014
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยต้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ


นางสาวมาริสา มอไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2