ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีลองใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100060
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  100060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชีลองใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bancheelongtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านชีลองใต้
ตำบล :
  ห้วยต้อน
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044870385
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ก.ค. 2508
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยต้อนนาฝาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ห้วยต้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชีลองใต้


นายสุนทร มีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2