ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับพระไวย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100073
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  100073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับพระไวย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansubprawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านซับพระไวย์
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870309
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ธันวาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองห้วยบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:04:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพระไวย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2