ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100083
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  100083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระไข่น้ำขุนีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srakhainumkuneewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสระไข่น้ำ
ตำบล :
  กุดตุ้ม
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870259
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/06/2482
อีเมล์ :
  srakhainam@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดตุ้ม-ลาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2