ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 33 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100087
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  100087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkongthai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองคอนไทย
ตำบล :
  กุดตุ้ม
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-100312
โทรสาร :
  044-100312
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12:41:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)


นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2