ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100089
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  100089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANBUNGCHlAWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านบุ่งคล้า
ตำบล :
  บุ่งคล้า
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-871212
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2455
อีเมล์ :
  cbk.chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุ่งคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา


นายถนอมจิต อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2