ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100096
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  100096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banladyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านลาดใหญ่
ตำบล :
  ลาดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044801121
โทรสาร :
  044801121
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2454
อีเมล์ :
  ladyai121@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดตุ้ม-ลาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 22:44:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่


นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2