ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100275
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  100275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านเขว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbankhwao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเขว้า
ตำบล :
  บ้านเขว้า
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-891107 044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบ้านเขว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า


นายสมหมาย แน่นอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2