ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100278
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  100278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านต้อน
ตำบล :
  บ้านเขว้า
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044870464
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเขว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้อน


นางยุพา ปาลพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2