ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100283
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  100283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกุดไผ่
ตำบล :
  ตลาดแร้ง
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-125044
โทรสาร :
  044125044
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/11/2468
อีเมล์ :
  kudphai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดไผ่


นายยุทธนา เฉลียวชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2