ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100285
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  100285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนขี้ตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonkitoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนขี้ตุ่น
ตำบล :
  ตลาดแร้ง
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-870336
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  anothai280428@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น


นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2