ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100291
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  100291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraipamaideangwitthaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  ลุ่มลำชี
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  081-0725498
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2475
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มลำชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:54:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา


นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2