ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100292
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  100292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนน้อยแผ่นดินทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonnoipandintong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านแผ่นดินทอง
ตำบล :
  ลุ่มลำชี
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  0836755866
โทรสาร :
  044891945
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2482
อีเมล์ :
  noennoichy1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มลำชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 10:29:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง


นายอุลิต กิจนุสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2