ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100294
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  100294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค่ายหางเรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaihangreang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านค่ายหางเรียง
ตำบล :
  ลุ่มลำชี
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-109298
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/11/2501
อีเมล์ :
  Chatree-pan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:32:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง


นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2