ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดหูลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100298
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  100298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดหูลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudhuling
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหัวสะพาน
ตำบล :
  ตลาดแร้ง
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044126021
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2475
อีเมล์ :
  kudhuling@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 12:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดหูลิง


นายพัลลภ มหาผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2