ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าแกวิทยากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100304
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  100304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าแกวิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takeawittayakon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าแก
ตำบล :
  ลุ่มลำชี
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  0817612578
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  takaewiitayakorn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มลำชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:38:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าแกวิทยากร


นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2