ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100312
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  100312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhangyawschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแก้งยาว
ตำบล :
  ภูแลนคา
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-870375
โทรสาร :
  044810325
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/06/2530
อีเมล์ :
  krugeiky@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูแลนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 08:54:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งยาว


นายสถิตย์ จุลเถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2