ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100313
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  100313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาอินทร์แต่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannaintang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาอินทร์แต่ง
ตำบล :
  ภูแลนคา
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-870170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   บ้านเขว้า 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูแลนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง


นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2