ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100315
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  100315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaynamkum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยน้ำคำ
ตำบล :
  ภูแลนคา
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-870244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/8/2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ภูแลนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ


นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2