ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100316
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010186
รหัส Obec 6 หลัก :
  100316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakhanhakprachanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาคานหัก
ตำบล :
  กุดชุมแสง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 เมษายน 2499
อีเมล์ :
  sofa0176@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:47:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์


นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2