ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100317
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010187
รหัส Obec 6 หลัก :
  100317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUDCHUMSAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโนนชุมแสง
ตำบล :
  กุดชุมแสง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  0818791715
โทรสาร :
  044-82296
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกุดชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง


นายสว่าง บุญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2