ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100320
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010231
รหัส Obec 6 หลัก :
  100320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonghaitai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองไฮใต้
ตำบล :
  หนองบัวแดง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  063-4165179
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  nht@chaiyaphum1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:04:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้


นายเฉลียว ผิวเผื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2