ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100321
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010226
รหัส Obec 6 หลัก :
  100321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghinear school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองไฮเหนือ
ตำบล :
  หนองบัวแดง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-109571
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบัวแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลวงศิริ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:07:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2