ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาดใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100324
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010233
รหัส Obec 6 หลัก :
  100324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาดใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banladtai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหลวงศิริ
ตำบล :
  หนองบัวแดง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  093-3237881
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  banlattai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองบัวแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:54:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาดใต้


นางวาสนา สิงห์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใต้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2