ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100328
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010229
รหัส Obec 6 หลัก :
  100328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnokokprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองนกออก
ตำบล :
  หนองบัวแดง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-109569
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2553
อีเมล์ :
  supis555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จังหวัดชัยภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09:44:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์


นายจุมพล ตาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2