ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100330
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  100330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuruprachanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนงิ้ว
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดชุมแสงคูเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุประชานุกูล


นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2