ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100331
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  100331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกนทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaykonta
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยกนทา
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-101-488
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  ้hauykontaschool.kt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดชุมแสงคูเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกนทา


นางสุดา แก้ววิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2